• Husrenoveringen.se

Ledning, fortsättning

Skriven av Marie.

EON-arbetet har idag fortsatt.

Ledning på marken Ledning på marken Denna stolpe ska bort. Luftledningarna är borta.

Denna stolpe vid vägen ska vara kvar