• Husrenoveringen.se

Garage

Garage

Något garage fick vi dessvärre inte klart under 2012 som vi hade hoppats. Men plattan är i alla fall på plats så vi behöver inte ägna vintern åt att grubbla på VAR eller HUR STORT vi ska ha det.