• Husrenoveringen.se

Särimner?*

Skriven av Marie.

Vi målar och målar och spikar och spikar upp brädor på kvällarna men på
morgonen efter känns det som de är tillbaka igen. Tar aldrig slut. ;-)

Målar....

*) Särimner, en galt som enligt nordisk mytologi födde einhärjarna  i Valhall. Särimner slaktades varje dag och blev uppäten för att morgonen efter återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad.