• Husrenoveringen.se

Vi är igång igen!

Skriven av Marie.

Vi har nu laserat golvet i uterummet (köpte ju lasyr redan i fjor men blev färdiga att lasera först nu).
Vidare har vi även börjat på trädäcket utanför.

Lasyr: Demidekk terrasslasyr, kulör: Burmateak Blivande trädäck Blivande trädäck