• Husrenoveringen.se

Putsning

Skriven av Marie.

Öppningen till det fd garaget har vi sedan tidigare murat igen med lecablock.
Nu är blocken putsade.

Puts