• Husrenoveringen.se

Ritningar

Förslagsritning av fastigheten 30/12 1953 samt tillbyggnadsritning av fastigheten 21/2 2007.

Bottenplan Fasad Källare Övre plan Norr Öster Söder Plan Situationsplan Min egna skiss på nya bottenplanen